Kies een evenement, stap op de fiets en zoek je eigen grenzen op.

€ 302.172 opgehaald
Bereikt 67%
Ons doel € 450.000
Laatste donatie 10-08-2022 | 11:10
€ 1.325 Diaconie Protestantse Gemeente te Delft (collecteopbrengst) Opbrengst collecte van wijkgemeenten Maranatha en Mattheüs Aan: Team Delft - Rondje Nederland