Bijdrage aan projecten van De Hoop

31 december 2021 08:30

Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. De Hoop helpt mensen met een verslaving of psychische problemen naar een nieuw leven. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk.

Zo droeg jouw deelname bij aan de projecten in 2021:

Inloophuizen - €115.000

Een veilige, warme plek voor mensen die eenzaam, dakloos of verslaafd zijn. Bezoekers kunnen hier terecht voor een maaltijd, koffie en thee. Ze waarderen het dat ze 'gewoon' even een praatje kunnen maken. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden

Werkervaringsplekken en Interne Opleidingsschool - €115.000

Door werkervaringsplekken worden (oud-)cliënten voorbereid op de maatschappij. Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de Interne Opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundig ervaringsdeskundige.

Pastoraat - €50.000

De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.

Stay Clean - €25.000

Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex-)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

Huizen van Hoop - €25.000

Huizen van Hoop zijn kleinschalige woonlocaties waar bewoners (cliënten) met elkaar een woon- en leefgemeenschap vormen.

Bedankt voor je hulp! Mede dankzij jou was het mogelijk om cliënten van De Hoop te helpen.