Ladies to the top!

Help ons naar de finish!!

Opgehaald

1.500
200% bereikt van het totaalbedrag € 750

Nog te gaan:

Wij vinden het een hele leuke uitdaging om mee te doen met de 100 km! Wij dagen onszelf uit en willen de ander hiermee helpen en steunen. Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken het onder andere mogelijk er mensen met een verslaving weer clean worden en terug kunnen keren in de maatschappij.