Normal 08326ad91d36518ca20ef1ec9a999083f6bdf703

De Fontein fietst voor (de) hoop

Wij doen mee!

Opgehaald

6.975
116% bereikt van het totaalbedrag € 6.000

het grote gebod: liefde.

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Het grote gebod laat ons zien hoe we mogen liefhebben. Met jong en oud fietsen we voor de christelijke verslavingszorg (hulp aan verslaafden, ouders/partners en familieleden). De Hoop helpt mensen op weg naar een nieuw leven. Wij dragen daar graag ons steentje aan bij door vanuit naastenliefde te fietsen voor diegenen die heel hard een helper nodig hebben! 

 𝐖𝐚𝐚𝐫 𝐟𝐢𝐞𝐭𝐬𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐯𝐨𝐨𝐫?

Mensen die verslaafd zijn of psychische problemen hebben, ontvangen via de Hoop steun om hun leven weer op de rit te krijgen. Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk. Als team willen we geld ophalen wat gebruikt wordt voor de volgende doelen:

 

  • HET INLOOPHUIS. Hier komen daklozen en eenzamen samen voor een maaltijd, koffie en thee. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden. 
  • PASTORAAT. De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden. 
  • WERKERVARINGSPLEKKEN. Door werkervaringsplekken worden (oud)cliënten voorbereid op de maatschappij. 
  • INTERNE OPLEIDINGSSCHOOL Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de interne opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundige ervaringsdeskundige. 
  • STAY CLEAN. Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.