alleen ga je sneller, samen kom je verder

Anne Meint Bouma

( Inschrijfgeld fietser (met shirt)  | Fietser | Lid van team: Nijkerk 2.0 )

Opgehaald

50
2% bereikt van mijn streefbedrag € 2.500

Nog te gaan:

Hoop. 

‘Ik hoop het!’ Als je deze zin hoort, weet je dat iemand iets graag wil. De Nederlandse van Dale geeft als een van de betekenissen van het woord ‘hoop’: een zekere mate van verwachting. Dat klinkt toch ook onzeker. Het zou ook wel eens niet goed kunnen aflopen of niet zo lopen als je had verwacht. En ook al sta je ontzettend positief in het leven: de realiteit is dat dingen soms gewoon tegenvallen.

In de Bijbel heeft het begrip ‘hoop’ een andere betekenis dan die wij er tegenwoordig aan geven. Het is niet het onzekere ‘ik hoop maar dat het goed komt’. Het is een zeker weten. Een goede afloop, hoe dan ook. De Bijbel staat vol met voorbeelden van hoopvolle mensen. Vaak bevinden ze zich in ellendige omstandigheden.
In Psalm 42 en 43 is volgens het opschrift David aan het woord. David hoopt op God. En het is niet zomaar hopen, zo van: ik hoop maar dat Hij zal helpen. De hoop van David is een weten, een diepe overtuiging dat God een reddende God is. David spreekt tot zichzelf:

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij ziet en redt.

(Psalm 42:6)

David kiest ervoor om niet te luisteren naar zijn onrustige hart, maar om het toe te spreken: ‘Vestig je hoop op de Heer!’ Door zo tot zijn eigen hart te spreken, stelt David zichzelf gerust.
Hij zegt als het ware tegen zichzelf: ‘Ook al ervaar je God nu niet, je mag je hoop op Hem vestigen, want Hij ziet je en zal uitkomst geven!’

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar De Hoop. De Hoop helpt mensen, vanuit een positief christelijke drive, op weg naar een nieuw leven. Betrokken, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief.

Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. 

(bron: https://nbv21.nl/themas/de-bijbel-een-rode-draad-van-hoop/) 

Beschikbare activiteiten:

  • Fietser (167/200 Beschikbaar)
  • Begeleider

€ 250 opgehaald

€ 500 opgehaald

€ 1.000 opgehaald

Eerste donatie ontvangen

10 donaties ontvangen

25 donaties ontvangen

50 donaties ontvangen

Een blogbericht geplaatst

Toon meer