Wij fietsen voor hoop!

Anne Meint Bouma

( Lid van team: De Fontein fietst voor (de) hoop )

Opgehaald

2.120
141% bereikt van mijn streefbedrag € 1.500
Qr
0% Bereikt van mijn doel 100 km

Cycle for Hope is een prachtig initiatief dat de passie voor fietsen, een goed doel en gemeenteopbouw combineert. Onze groep bestaat uit een mix van ervaren en onervaren fietsers, jong en oud. Als team willen we geld ophalen wat gebruikt wordt voor de volgende doelen:

HET INLOOPHUIS. Hier komen daklozen en eenzamen samen voor een maaltijd, koffie en thee. Ook krijgen ze hulp bij financiën en diverse andere zaken die geregeld moeten worden.

  • PASTORAAT. De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Cliënten kunnen pastorale gesprekken aanvragen en er worden conferenties gehouden.
  • WERKERVARINGSPLEKKEN. Door werkervaringsplekken worden (oud)cliënten voorbereid op de maatschappij.
  • INTERNE OPLEIDINGSSCHOOL Oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de interne opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundige ervaringsdeskundige.

  • STAY CLEAN. Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven.

 Wij dragen graag ons steentje bijdragen aan deze projecten door vanuit naastenliefde te fietsen voor diegenen die heel hard een helper nodig hebben!